Reklamacje

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

  • pisemnie na adres: Łapczyca 580, 32-744 Łapczyca
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sklep-rolnicze.eu


Zalecamy wypełnienie protokołu reklamacji produktu i przesłanie go drogą mailową, w celu jej przyśpieszenia.
 

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.


REKLAMACJA PRODUKTU a forma płatności - w przypadku uznania reklamacji, zwrot całej kwoty za produkt w przypadku płatności kartą nastąpi bezpośrednio na rachunek karty.